Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu jest instytucją kultury gminy Przecław, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Przecław pod nr 1/2001, działająca w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

Biblioteka posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią przepisy:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami)

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz 123 z późniejszymi zamianami),

- statutu

- regulaminu organizacyjnego.

Celem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych             i informacyjnych mieszkańców gminy Przecław, a także stworzenie możliwości szerokiego dostępu do gromadzonych zasobów dorobku nauki, kultury polskiej             i światowej.

Strona internetowa GBP Przecław  www.przeclaw.naszabiblioteka.com

------------------------------------------------------------------------------------

Informację publiczną wytworzyła dyr.GBP Przecław A.Olejniczak

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 954

Utworzono dnia: 24.11.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

17.10.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

25.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

15.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

15.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

14.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna